Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.

Các Ban | Khoa - Phòng | bệnh viện phong da liễu trung ương
DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline -

Văn phòng -
Hôm nay: 127 | Tất cả: 193,082
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
KHOA - PHÒNG | CÁC BAN

Ban lãnh đạo Bệnh viện hiện nay

Ban lãnh đạo Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập Nghệ An hiện nay

Ban giám đốc Bệnh viện

Ban giám đốc Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập Nghệ An

Ban thường vụ

Ban thường vụ Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập Nghệ An

Hội Cựu chiến binh

Hội CCB Bệnh viện thành lập vào tháng 6 năm 1999 với quân số 31 đồng chí trong đó 27 nam 4 nữ. Trải qua 17 năm thành lập và phát triển (1999 - 2016) với 03 kỳ Đại hội.

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập Nghệ An

Ban nữ Công

Ban nữ Công Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập Nghệ An

Ban thường vụ Công Đoàn

Ban thường vụ Công Đoàn Bệnh viện

 1 

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Thông báo

Giá viện phí áp dụng tại Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập từ ngày 01 tháng 12 năm 2017

Giá dịch vụ khám bệnh theo thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29 tháng 10 năm 2015.

Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13.

Thông tư số: 58/2016/TT-BTC, ngày 29 tháng 3 năm 2016.

Thông tư số: 50 /2014/TT-BYT, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Thông tư số:36/2016/TT-BYT, ngày 29 tháng 09 năm 2016.

Nghị Định số: 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2014.

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
  Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập Nghệ An
Địa chỉ: Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383 665 888
Email: bvphongdalieutwquynhlap@gmail.com - http://bvphongdalieutwquynhlap.vn