Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.

Phòng Chỉ Đạo Tuyến và Hợp Tác Quốc Tế | Khoa - Phòng | bệnh viện phong da liễu trung ương
DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline -

Văn phòng -
Hôm nay: 75 | Tất cả: 197,013
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
KHOA - PHÒNG | PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Phòng Chỉ Đạo Tuyến và Hợp Tác Quốc Tế

PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. Trưởng phòng: Bác sĩ chuyên khoa I Trương Quang Vũ.

2. Phó Trưởng phòng: Cử nhân Phan Thị Oanh.

3. Nhân lực phòng Chỉ đạo tuyến và Hợp tác quốc tế gồm 06 người.

4. Hình ảnh lãnh đạo Phòng và tập thể Phòng.

Upload

TTUT - Bác sĩ CKI Trương Quang Vũ
Trưởng phòng

Upload
Cử nhân: Phan Thị Oanh
Phó Trưởng phòng

Upload
Tập thể phòng Chỉ đạo tuyến và HTQT

II. TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN

    Phòng Chỉ đạo tuyến được Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập thành lập từ năm 2006, do bác sĩ Bùi Duy Ninh, Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng, có các bộ phận phụ trách công tác đối ngoại, chỉ đạo tuyến dưới, bộ phận xưởng dày.

   Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn, phòng Chỉ đạo tuyến được đổi tên thành phòng Chỉ đạo tuyến và Hợp tác quốc tế theo Quyết định số 199/QĐ-BVPDLTWQL ngày 22/5/2015 về việc đổi tên, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Chỉ đạo tuyến. Qua quá trình xây dựng và trưởng thành, hiện nay phòng Chỉ đạo tuyến và Hợp tác quốc tế có 06 người, do bác sĩ Trương Quang Vũ làm Trưởng phòng.

III. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

   Trong nhiều năm qua, phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Giám đốc khen thưởng về công tác chống phong, Đề án 1816; Bộ Y tế tặng Bằng khen năm 2007, 2008, 2010 và 2014; Bộ Y tế công nhận tập thể lao động xuất sắc năm 2007, 2008, 2010, 2014, 2015 và năm 2016. 

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Thông báo

Giá viện phí áp dụng tại Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập từ ngày 01 tháng 12 năm 2017

Giá dịch vụ khám bệnh theo thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29 tháng 10 năm 2015.

Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13.

Thông tư số: 58/2016/TT-BTC, ngày 29 tháng 3 năm 2016.

Thông tư số: 50 /2014/TT-BYT, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Thông tư số:36/2016/TT-BYT, ngày 29 tháng 09 năm 2016.

Nghị Định số: 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2014.

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
  Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập Nghệ An
Địa chỉ: Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383 665 888
Email: bvphongdalieutwquynhlap@gmail.com - http://bvphongdalieutwquynhlap.vn