Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.

khoa Đa Khoa | Khoa - Phòng | bệnh viện phong da liễu trung ương
DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline -

Văn phòng -
Hôm nay: 127 | Tất cả: 193,082
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
KHOA - PHÒNG | KHOA ĐA KHOA
Khoa Khám Bệnh Đa Khoa

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. Trưởng khoa: Bác sĩ Nguyễn Đình Thảo.

2. Phó Trưởng khoa: Bác sĩ Phan Thị Hà.

3. Nhân lực khoa Khám bệnh đa khoa gồm 20 ngƣời.

4. Hình ảnh lãnh đạo Khoa và tập thể khoa.

 

Upload

Phụ trách khoa
Bác sĩ Nguyễn Đình Thảo

Upload
Tập thể khoa khám bệnh đa khoa

II. TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN

       Khoa Khám bệnh đa khoa là khoa Lâm sàng chịu sự lãnh đạo toàn diện trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, có chức năng khám, chữa bệnh đa khoa cho tất cả các trường hợp vào khám, chữa bệnh tại đơn vị.

     Khoa Khám bệnh đa khoa trước đây được gọi là khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu, được Bộ Y tế thành lập năm 2001 do Thầy thuốc ưu tú - Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến làm Trưởng khoa, đến năm 2009 được tách thành khoa Khám bệnh thuộc Bệnh viện.

      Do nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng cao, yêu cầu khám, chữa bệnh có chất lượng, mang tính đa khoa nên ngày 22/5/2015, khoa Khám bệnh được đổi tên thành khoa Khám bệnh đa khoa (theo Quyết định số: 203/QĐ-BVPDLTWQL ngày 22/5/2015 của Giám đốc bệnh viện về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của khoa Khám bệnh).

     Từ năm 2012 đến 2016, do bác sĩ Trần Văn Việt làm Trưởng khoa, đến tháng 01 năm 2017 bác sĩ Nguyễn Đình Thảo phụ trách khoa Khám bệnh đa khoa.

III. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

     Khoa Khám bệnh đa khoa từ ngày thành lập đến nay luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Y tế tặng bằng khen các năm 2007, 2008, 2010, 2014; Bộ Y tế công nhận tập thể lao động xuất sắc năm 2007, 2008, 2010, 2012, 2014 và năm 2015; Giám đốc công nhận và khen thưởng tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền, được Giám đốc khen thưởng về công tác điều dưỡng và thực hiện tốt theo QĐ 2151 của Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

 

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Thông báo

Giá viện phí áp dụng tại Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập từ ngày 01 tháng 12 năm 2017

Giá dịch vụ khám bệnh theo thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29 tháng 10 năm 2015.

Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13.

Thông tư số: 58/2016/TT-BTC, ngày 29 tháng 3 năm 2016.

Thông tư số: 50 /2014/TT-BYT, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Thông tư số:36/2016/TT-BYT, ngày 29 tháng 09 năm 2016.

Nghị Định số: 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2014.

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
  Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập Nghệ An
Địa chỉ: Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383 665 888
Email: bvphongdalieutwquynhlap@gmail.com - http://bvphongdalieutwquynhlap.vn