Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.

Khoa Kiểm soát nhiêm khuẩn | Khoa - Phòng | bệnh viện phong da liễu trung ương
DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline -

Văn phòng -
Hôm nay: 98 | Tất cả: 197,036
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
KHOA - PHÒNG | KHOA KIỂM SOÁT NHIÊM KHUẨN
Khoa kiểm Soát Nhiểm Khuẩn

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. Trưởng khoa: Ths Ngô Văn Thanh.

2. Nhân lực khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn gồm 13 người.

3. Hình ảnh Trưởng khoa và tập thể khoa.

 

Upload

Trưởng khoa
Thạc sỹ: Ngô Văn Thanh

Upload
Tập thể khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

II. TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN

    Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập năm 2000 theo Quyết định số 94/QĐ-GĐ ngày 30/12/2000 của Giám đốc Bệnh viện về quy định chức năng, nhiệm vụ, phân công cán bộ, biên chế lao động cho Khoa Chống nhiễm khuẩn, do bác sĩ Trần Ngọc Việt, Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa, đến năm 2006 do cử nhân Chu Xuân Sự làm Trưởng khoa. Từ tháng 3/2013 đến tháng 9/2015 do Cử nhân Nguyễn Đình Hạnh làm Trưởng khoa và từ tháng 10/2015 đến nay do Thạc sỹ Ngô Văn Thanh phó Trưởng khoa phụ trách khoa.

III. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

    Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Giám đốc công nhận là tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền; Công đoàn bệnh viện khen thưởng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” từ 2005 đến 2009; Bộ Y tế công nhận tập thể LĐXS năm 2014.

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Thông báo

Giá viện phí áp dụng tại Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập từ ngày 01 tháng 12 năm 2017

Giá dịch vụ khám bệnh theo thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29 tháng 10 năm 2015.

Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13.

Thông tư số: 58/2016/TT-BTC, ngày 29 tháng 3 năm 2016.

Thông tư số: 50 /2014/TT-BYT, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Thông tư số:36/2016/TT-BYT, ngày 29 tháng 09 năm 2016.

Nghị Định số: 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2014.

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
  Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập Nghệ An
Địa chỉ: Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383 665 888
Email: bvphongdalieutwquynhlap@gmail.com - http://bvphongdalieutwquynhlap.vn