Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.

Khoa Dinh dưỡng | Khoa - Phòng | bệnh viện phong da liễu trung ương
DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline -

Văn phòng -
Hôm nay: 81 | Tất cả: 197,019
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
KHOA - PHÒNG | KHOA DINH DƯỠNG
Khoa Dinh Dưỡng

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. Trưởng khoa: Cử nhân Chu Xuân Sự.

2. Nhân lực khoa Dinh dưỡng gồm 05 người.

3. Hình ảnh Trưởng khoa và tập thể khoa.

 

Upload

Trưởng khoa
Cử nhân Chu Xuân Sự

Upload

Upload
Tập thể khoa dinh dưỡng

II. TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN

      Khoa Dinh dưỡng được thành lập từ năm 2000 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, là một khoa Cận lâm sàng, với chức năng là nuôi dưỡng và phục vụ bệnh nhân Phong, và các bệnh nhân khác trong toàn Bệnh viện; phục vụ chế độ ăn cho CBVCLĐ theo yêu cầu. Khoa từ khi thành lập cho đến nay luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua của đơn vị.

      Ngày mới đầu thành lập do đồng chí Hoàng Đăng Nguyên làm Trưởng khoa (2000-10/2006), tiếp đến là cử nhân Nguyễn Đình Hạnh (11/2006- 02/2013) và từ 3/2013 đến nay do Cử nhân Chu Xuân Sự làm Trưởng khoa.

III. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

     Khoa Dinh dưỡng đã được Bộ Y tế tặng Bằng khen năm 2010, công nhận tập thể LĐXS năm 2008, 2010, 2014 và năm 2016; Giám đốc khen thưởng về hoàn thành tốt nhiệm vụ và được công nhận là tập thể lao động tiên tiến.

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Thông báo

Giá viện phí áp dụng tại Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập từ ngày 01 tháng 12 năm 2017

Giá dịch vụ khám bệnh theo thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29 tháng 10 năm 2015.

Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13.

Thông tư số: 58/2016/TT-BTC, ngày 29 tháng 3 năm 2016.

Thông tư số: 50 /2014/TT-BYT, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Thông tư số:36/2016/TT-BYT, ngày 29 tháng 09 năm 2016.

Nghị Định số: 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2014.

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
  Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập Nghệ An
Địa chỉ: Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383 665 888
Email: bvphongdalieutwquynhlap@gmail.com - http://bvphongdalieutwquynhlap.vn