Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.

Khoa Cận lâm sàng | Khoa - Phòng | bệnh viện phong da liễu trung ương
DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline -

Văn phòng -
Hôm nay: 127 | Tất cả: 193,082
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
KHOA - PHÒNG | KHOA CẬN LÂM SÀNG
Khoa Cận Lâm Sàng Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. Trưởng khoa: Bác sĩ CKI - TTƯT Lê Xuân Cầm.

2. Phó Trưởng khoa: Bác sĩ CKI Đoàn Văn Thanh.

3. Nhân lực khoa Chẩn đoán hình ảnh gồm 11 người.

4. Hình ảnh lãnh đạo Khoa và tập thể khoa.

Upload

Trưởng khoa

TTưT - BsCKI Lê Xuân Cầm

Upload

Phó Trưởng khoa
BsCKI Đoàn Văn Thanh

Upload

Upload

Tập thể khoa Chẩn đoán hình ảnh

II. TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN

Tiền thân của Khoa Chẩn đoán hình ảnh là Khoa Cận Lâm sàng, được thành lập năm 1998, đến năm 2006 được đổi tên thành Khoa Chẩn đoán hình ảnh. Trưởng khoa từ khi thành lập khoa đến nay là TTƯT- BS Lê Xuân Cầm.

III. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

- Bằng khen của Bộ Y tế năm 2010, 2012, 2015.

- Tập thể lao động xuất sắc năm 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015 và năm 2016.

- Tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền.

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Thông báo

Giá viện phí áp dụng tại Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập từ ngày 01 tháng 12 năm 2017

Giá dịch vụ khám bệnh theo thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29 tháng 10 năm 2015.

Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13.

Thông tư số: 58/2016/TT-BTC, ngày 29 tháng 3 năm 2016.

Thông tư số: 50 /2014/TT-BYT, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Thông tư số:36/2016/TT-BYT, ngày 29 tháng 09 năm 2016.

Nghị Định số: 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2014.

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
  Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập Nghệ An
Địa chỉ: Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383 665 888
Email: bvphongdalieutwquynhlap@gmail.com - http://bvphongdalieutwquynhlap.vn