Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.

Khoa Gây mê hồi sức | Khoa - Phòng | bệnh viện phong da liễu trung ương
DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline -

Văn phòng -
Hôm nay: 126 | Tất cả: 193,081
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
KHOA - PHÒNG | KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC
Khoa Gây Mê Hồi Sức

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. Trưởng khoa: Thạc sỹ - Bác sĩ Đậu Đình Luận.

2. Phó Trưởng khoa: Bác sĩ Nguyễn Đức Cường.

3. Nhân lực khoa Gây mê hồi sức gồm 12 người.

4. Hình ảnh lãnh đạo Khoa và tập thể khoa

 

Upload

Thạc sĩ - Bs Đậu Đình Luận
Trưởng khoa

Upload


Bác sĩ Nguyễn Đức Cường
Phó Trưởng khoa

Upload

Upload

 

Tập thể khoa gây mê hồi sức

II. TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN

     Khoa Gây mê hồi sức được tách từ khoa Ngoại - Gây mê hồi sức theo Quyết định số 186/QĐ-BVPDLTWQL ngày 11/6/2014 của Giám đốc bệnh viện.

     Hiện tại khoa gồm có 12 người do Thạc sỹ - Bs Đậu Đình Luận làm Trưởng khoa, bác sĩ Nguyễn Đức Cường làm phó Trưởng khoa.  

     Tuy mới thành lập nhưng khoa GMHS đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với khoa Ngoại - Sản để thực hiện nhiều ca phẫu thuật, thủ thuật; không để xảy ra các tai biến trong chuyên môn; viên chức, lao động trong khoa luôn đoàn kết, tương trợ trong giải quyết công việc chung của khoa.

III. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

     Được Giám đốc khen thưởng và công nhận tập thể LĐTT từ năm 2014 đến 2016, Bộ Y tế công nhận tập thể LĐXS năm 2015.

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Thông báo

Giá viện phí áp dụng tại Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập từ ngày 01 tháng 12 năm 2017

Giá dịch vụ khám bệnh theo thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29 tháng 10 năm 2015.

Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13.

Thông tư số: 58/2016/TT-BTC, ngày 29 tháng 3 năm 2016.

Thông tư số: 50 /2014/TT-BYT, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Thông tư số:36/2016/TT-BYT, ngày 29 tháng 09 năm 2016.

Nghị Định số: 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2014.

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
  Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập Nghệ An
Địa chỉ: Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383 665 888
Email: bvphongdalieutwquynhlap@gmail.com - http://bvphongdalieutwquynhlap.vn