Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.

Khoa Nội tổng hợp | Khoa - Phòng | bệnh viện phong da liễu trung ương
DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline -

Văn phòng -
Hôm nay: 90 | Tất cả: 197,028
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
KHOA - PHÒNG | KHOA NỘI TỔNG HỢP
Khoa Nội Tổng Hợp

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. Trưởng khoa: Bs CK I Ngô Thị Hà.

2. Phó Trưởng khoa: Bs Hồ Sỹ Tuấn.

3. Nhân lực khoa 18 gồm có 04 Bác sỹ; 13 điều dưỡng viên và 01 hộ lý.

4. Hình ảnh lãnh đạo Khoa và tập thể khoa.

 

Upload

Trưởng khoa
Bs CKI Ngô Thị Hà

Upload
Phó Trưởng khoa
Bs Hồ Sỹ Tuấn

Upload

Upload
Tập thể khoa nội tổng hợp

II. TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN

Khoa Nội tổng hợp, tiền thân là Khoa Nội trước đây, được thành lập năm 1983, Trưởng khoa đầu tiên là Bác sĩ Hoàng Xuân Hoán (1983-1986), tiếp đến là Bác sĩ Trần Ngọc Việt, sau này là TTƯT, BSCKI - Phó Giám đốc (1986- 1987); TTƯT-BS Trần Thiện Hợp (1987-12/2009), tiếp đến là Thạc sỹ - Bác sĩ Hoàng Đình Hải (01/2010 đến 12/2013), Trong giai đoạn từ 01/2014 đến tháng 9/2014 do Bác sĩ Hồ Thị Thăng phụ trách, từ tháng 10/2014 đến nay Bác sĩ CKI Ngô Thị Hà làm Trưởng khoa. Ngày 22/5/2015 Giám đốc bệnh viện Quyết định số 200/QĐ- BVPDLTWQL, về việc đổi tên thành Khoa Nội tổng hợp và quy định lại chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động.

III. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

- Bằng khen của Bộ Y tế năm 2006, 2007, 2010.

- Tập thể lao động xuất sắc năm 2007, 2008, 2010, 2015, 2016.

- Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2010.

- Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2014, 2015 và được Giám đốc biểu dương và khen thưởng về công tác điều dưỡng, khen thưởng đột xuất về công tác chuyên môn.

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Thông báo

Giá viện phí áp dụng tại Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập từ ngày 01 tháng 12 năm 2017

Giá dịch vụ khám bệnh theo thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29 tháng 10 năm 2015.

Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13.

Thông tư số: 58/2016/TT-BTC, ngày 29 tháng 3 năm 2016.

Thông tư số: 50 /2014/TT-BYT, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Thông tư số:36/2016/TT-BYT, ngày 29 tháng 09 năm 2016.

Nghị Định số: 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2014.

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
  Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập Nghệ An
Địa chỉ: Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383 665 888
Email: bvphongdalieutwquynhlap@gmail.com - http://bvphongdalieutwquynhlap.vn