Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.

Khoa Phong Da liễu | Khoa - Phòng | bệnh viện phong da liễu trung ương
DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline -

Văn phòng -
Hôm nay: 127 | Tất cả: 193,082
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
KHOA - PHÒNG | KHOA PHONG DA LIỄU
Khoa Phòng Da Liễu

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. Trưởng khoa: Bác sĩ CK I Đặng Trung Sỹ.

2. Nhân lực khoa Phong - Da liễu gồm 34 người.

3. Hình ảnh Trưởng khoa và tập thể khoa.

Upload

 

Trưởng Khoa Phong- Da liễu
Bác sĩ CK I Đặng Trung

Upload

Upload

Upload


Tập thể khoa Phong - Da liễu

II. TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN

   Khoa Phong - Da liễu được thành lập năm 2009, là khoa lâm sàng, có chức năng khám, chữa bệnh, phòng bệnh cho bệnh nhân phong và sơ cứu ban đầu cho những bệnh nhân của địa phương ở vùng lân cận. Là một khoa chủ yếu là khám, điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng gần 200 người bệnh Phong tại cơ sở I của bệnh viện. Thời kỳ mới thành lập, do bác sĩ Trương Quang Vũ làm Trưởng khoa, tiếp đến là các BS CKI Lê Văn Hải và BSCKI Hoàng Văn Hưng và hiện tại Bác sĩ CKI Đặng Trung Sỹ làm Trưởng khoa từ 01/01/2014 đến nay.

III. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

- Bằng khen của Bộ Y tế năm 2010.

- Tập thể lao động xuất sắc năm 2010, 2015.

- Tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền, được Giám đốc biểu dương và khen thưởng về công tác điều dưỡng, khen thưởng đột xuất về công tác chuyên môn.

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Thông báo

Giá viện phí áp dụng tại Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập từ ngày 01 tháng 12 năm 2017

Giá dịch vụ khám bệnh theo thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29 tháng 10 năm 2015.

Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13.

Thông tư số: 58/2016/TT-BTC, ngày 29 tháng 3 năm 2016.

Thông tư số: 50 /2014/TT-BYT, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Thông tư số:36/2016/TT-BYT, ngày 29 tháng 09 năm 2016.

Nghị Định số: 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2014.

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
  Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập Nghệ An
Địa chỉ: Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383 665 888
Email: bvphongdalieutwquynhlap@gmail.com - http://bvphongdalieutwquynhlap.vn