Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.

Phòng Hành chính - Quản trị | Khoa - Phòng | bệnh viện phong da liễu trung ương
DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline -

Văn phòng -
Hôm nay: 86 | Tất cả: 197,024
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
KHOA - PHÒNG | PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
Phòng Hành Chính - Quản Trị

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. Trưởng phòng: Cử nhân Lưu Trọng Hà.

2. Phó Trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Đình Hạnh.

3. Nhân lực phòng Hành chính - Quản trị gồm 19 người.

4. Hình ảnh lãnh đạo Phòng và tập thể Phòng. Trưởng phòng Hành chính - Quản trị Phó Trưởng phòng

Trưởng phòng Cử nhân: Lưu Trọng Hà

Trưởng phòng
Cử nhân: Lưu Trọng Hà

Phó trưởng phòng Cử nhân Nguyễn Đình Hạnh
Phó trưởng phòng
Cử nhân Nguyễn Đình Hạnh

Tập thể phòng Hành chính – Quản trị
Tập thể phòng Hành chính – Quản trị

II. TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN

     Phòng Hành chính Quản trị hiện nay tiền thân của nó là Bộ phận Quản trị - Hành chính, Bộ phận Quản trị - Hành chính được thành lập từ năm 1957. Tên gọi Bộ phận Quản trị - Hành chính từ năm 1957 đến 1978, giai đoạn này Trưởng Bộ phận là các đồng chí: Nguyễn Công (1957-1966), quê ở Bình Định; Nguyễn Hồng Biên (1967-1975), quê ở nghệ An, Nguyễn Sỹ Chất (1976- 1978), quê ở Nghệ An và đồng chí Trương Xuân Mai (1979-1982), quê ở Quảng Trị. Đến năm 1983 được đổi tên thành Phòng Hành chính - Quản trị, lúc này do đồng chí Phạm Văn Tu (1983- 1984), quê ở Hà Bắc và đồng chí Trần Hồng Tư (1985-1987), quê ở Hà Bắc làm Trưởng phòng. Đến thời kỳ 1988- 2000, Phòng Hành chính - Quản trị sát nhập vào Phòng Tổ chức cán bộ, thời kỳ này có tên là Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị. Trưởng phòng trong thời kỳ này là các đồng chí: Ngô Gia Hiển, Nghệ An (1988-1989); Nguyễn Viết Nghị, Quảng Bình (1990-1991); Trần Hồng Tư, Hà Bắc (1992-1996); Trần Ngọc Việt, Nghệ An (1996-1997) và Dược sỹ Nguyễn Văn Dũng, Nghệ An (1997- 2000).

     Đến năm 2001 Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị, tách thành 2 phòng là Phòng Tổ chức - Hành chính và phòng Quản trị vật tư - Thiết bị y tế. Trưởng phòng Quản trị Vật tư - TTBYT giai đoạn (2001-2008) là Cử nhân Trần Văn Tuấn (2001-2008) quê Nghệ An làm Trưởng phòng. Đến ngày 22/04/2010 Giám đốc bệnh viện có Quyết định số 366/QĐ- BVPDLTWQL về việc tách 02 phòng Tổ chức - Hành chính và Quản trị Vật tư TTBYT thành 03 phòng (Phòng Tổ chức cán bộ, Hành chính quản trị và Vật tư - TTBYT) và Trưởng phòng Hành chính - Quản trị từ 22/04/2010 đến nay là đồng chí Lưu Trọng Hà, quê Hà Tây.

III. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

- Bằng khen của Bộ Y tế năm 2006, 2007, 2010 và năm 2016.

- Tập thể lao động xuất sắc năm 2007, 2008, 2010.

- Tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền.

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Thông báo

Giá viện phí áp dụng tại Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập từ ngày 01 tháng 12 năm 2017

Giá dịch vụ khám bệnh theo thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29 tháng 10 năm 2015.

Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13.

Thông tư số: 58/2016/TT-BTC, ngày 29 tháng 3 năm 2016.

Thông tư số: 50 /2014/TT-BYT, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Thông tư số:36/2016/TT-BYT, ngày 29 tháng 09 năm 2016.

Nghị Định số: 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2014.

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
  Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập Nghệ An
Địa chỉ: Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383 665 888
Email: bvphongdalieutwquynhlap@gmail.com - http://bvphongdalieutwquynhlap.vn