Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.

Phòng tài chính kế toán | Khoa - Phòng | bệnh viện phong da liễu trung ương
DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline -

Văn phòng -
Hôm nay: 127 | Tất cả: 193,082
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
KHOA - PHÒNG | PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Phòng Tài Chính Kế Toán

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

1. Trưởng phòng: Cử nhân Dương Đình Phượng.

2. Phó Trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Bá Long.

3. Nhân lực phòng Tài chính - Kế toán gồm 08 người.

4. Hình ảnh lãnh đạo Phòng và tập thể Phòng.

Trưởng phòng Cử nhân: Dương Đình Phượng

Trưởng phòng
Cử nhân: Dương Đình Phượng

Phó Trưởng phòng Cử nhân: Nguyễn Bá Long
Phó Trưởng phòng
Cử nhân: Nguyễn Bá Long

Tập thể phòng tài chính – kế toán
Tập thể phòng tài chính – kế toán

II. TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN

  Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện. Phòng Tài chính - Kế toán được Bộ Y tế thành lập từ năm 1993, trước đây là bộ phận kế toán tài vụ, ở giai đoạn này do đồng chí Văn Sỹ Thọ làm Trưởng bộ phận (1957-1974), tiếp đến là đồng chí Hoàng Lược (1975-1978). Sau được đổi thành Phòng Tài vụ do đồng chí Nguyễn Hữu Huệ làm Trưởng phòng (1981-1986). Đến năm 1988-1992, đổi tên thành Tổ Tài chính - Kế toán do đồng chí Hoàng Thị Hải làm Trưởng phòng (1987-8/2008). Đến năm 1993 được đổi tên thành Phòng Tài chính - Kế toán, từ 9/2008 đến nay do đồng chí Dương Đình Phượng làm Trưởng phòng.

III. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

  Phòng Tài chính- Kế toán đã được Thủ tướng Chỉnh phủ tặng Bằng khen năm 2007, Bộ Y tế tặng Bằng khen các năm 2006, 2007 và năm 2010; Bộ Y tế công nhận tập thể LĐXS các năm 2007, 2008 và năm 2010; Giám đốc khen thưởng và công nhận tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền.

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Thông báo

Giá viện phí áp dụng tại Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập từ ngày 01 tháng 12 năm 2017

Giá dịch vụ khám bệnh theo thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29 tháng 10 năm 2015.

Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13.

Thông tư số: 58/2016/TT-BTC, ngày 29 tháng 3 năm 2016.

Thông tư số: 50 /2014/TT-BYT, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Thông tư số:36/2016/TT-BYT, ngày 29 tháng 09 năm 2016.

Nghị Định số: 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2014.

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
  Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập Nghệ An
Địa chỉ: Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383 665 888
Email: bvphongdalieutwquynhlap@gmail.com - http://bvphongdalieutwquynhlap.vn